Enter ArCa Portal
About us
Մեր մասին
Banks
Բանկեր
Support
ATM-ներ
Cards
Քարտեր
Services
Ծառայություններ
Become e-shop
Ինչպես դառնալ էլ.-խանութ
Նորություններ

Մեր մասին

«Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի և տաս առևտրային բանկերի կողմից 2000 թվականի մարտին Հայաստանի բանկային ոլորտում նոր վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման և զարգացման նպատակով:

Ընկերությունը մատուցում է ծառայությունների փաթեթ, որը հնարավորություն է տալիս բանկերին թողարկել և սպասարկել ArCa, MasterCard, VISA, American Express 
և Diners Club International քարտեր՝ օգտվելով պրոցեսինգային կենտրոնի ժամանակակից տեխնիկական, տեխնոլոգիական և ծրագրային հնարավորություններից, ինչպես նաև ընկերության մասնագիտական օժանդակությունից: 


Ընկերությունը հանդիսանում է`

  • MasterCard Europe միջազգային վճարային համակարգի լիիրավ անդամ և պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Member Service Provider),
  • VISA համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor),
  • American Express համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor),
  • Diners Club International համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor).